Συγκεντρώσαμε τα περισσότερα καπάκια

Τα 55 σχολεία της Β'θμιας εκπαίδευσης συγκέντρωσαν 5487 κιλά πλαστικών καπακιών με την συμμετοχή 9783 μαθητών.

Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αχαΐας μάζεψε τα περισσότερα καπάκια απ' όλα τα σχολεία τόσο σε απόλυτο αριθμό (800 κιλά), όσο και σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών του, όπως φαίνεται και στο συνημμένο (kapakia.xls) που ακολουθεί. 

 

Συνημμένα:
Κατέβασε το αχείο (kapakia.xls)kapakia.xls[Πλαστικά καπάκια που συγκέντρωσαν τα σχολεία της Αχαΐας]33 Kb

Πρόσθετες Πληροφορίες