Προσωπικό

Tο σχολικό έτος 2014-2015 :

Διευθυντής του σχολείου  είναι ο κ. Μπράτης Γεώργιος, Πληροφορικής (ΠΕ 19) 
Υποδιευθυντής είναι ο κ. Κοτοπούλης Παναγιώτης, Φυσικής Αγωγής (ΠΕ 11)

Το προσωπικό μας αποτελείται από:

 • Καθηγητές Γενικής Παιδείας
 • Καθηγητές Ειδικότητας
 • Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό που αποτελείται από:
  • Κοινωνικούς Λειτουργούς
  • Εργοθεραπευτές
  • Φυσικοθεραπευτές
  • Λογοθεραπευτές
  • Ψυχολόγους