Προγράμματα

Το σχολείο μας μετέχει σε προγράμματα της Β/βάθμιας εκπ/σης όπως αυτά της:
Περιβαλλοντικής Εκπ/σης, όπου εντάσσουμε το πρόγραμμα ανακύκλωσης & κυκλοφοριακής αγωγής.

Αγωγής Υγείας, όπου εντάσσουμε τις διαφυλικές σχέσεις, τη στοματική υγιεινή, τη μεσογειακή διατροφή κ.α.
Πολιτιστικά προγράμματα, όπου εντάσσονται θεατρικά δρώμενα, καρναβαλικές εκδηλώσεις, επέτειοι, θρησκευτικές γιορτές, και παρακολούθηση εκδηλώσεων κ.α.

Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ήδη έχει πάρει μέρος σε Ευρωπαίκό εκπ/κό πρόγραμμα (Comenius, Ολλανδία, σχ. Έτος 2004-2005). Βούληση του σχολείου είναι η συμμετοχή και σε Ευρωπαϊκά Εκπ/κά προγράμματα, μόλις εξασφαλιστούν επαρκείς χώροι και προσωπικό για την ανάπτυξή του.

Περισσότερα: Προγράμματα - Γιορτές