Συνολικά λειτουργούν τέσσερα (4) εργαστήρια με ένα ή παραπάνω τμήματα το καθ' ένα απ' αυτά. Οι μαθητές κατανέμονται ανάλογα με τις δυνατότητες, τις ανάγκες τους και τα ενδιαφέροντά τους, στα παρακάτω:

  • Εργαστήριο Αυτόνομης Διαβίωσης.
  • Εργαστήρια Ανθοδετικής/Κοσμήματος,
  • Εργαστήριο Κηπουρικής

Επιλεγμένοι μαθητές, -τριες από τα παραπάνω εργαστήρια μετέχουν στα Εργαστήρια Προεπαγγελματικών Δεξιοτήτων.

Πρόσθετες Πληροφορίες