Επισκεφθείτε, το νέο ασφαλή και συμβατό με GDPR, ιστότοπο του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) Αχαΐας που βρίσκεται στη θέση
https://eeek-new.ach.sch.gr/

Σχολ.έτος: 2021-2022