Είστε όλοι καλεσμένοι !!!

Είστε όλοι καλεσμένοι στην αγορά Αργύρη που το σχολείο μας εκθέτει ένα έργο μαθητών από όλες τις τάξεις, με υπεύθυνη καθηγήτρια την κα Άντζελα Δημοπούλου 

πρόσκληση

 

Πρόσθετες Πληροφορίες