6ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Scratch Game

Ευχαριστούμε τα παρακάτω portals που φιλοξένησαν άρθρο για τον έπαινο που πήρε το ΕΕΕΕΚ Αχαΐας το σχολικό έτος 2019-2020 στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Scratch-game:

 

Πρόσθετες Πληροφορίες