Ιστορία

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων χιλιετιών της ιστορίας της και ειδικότερα στη Ρωμαϊκή περίοδο, η Πάτρα αποτέλεσε κοσμοπολίτικο κέντρο της Μεσογείου, ενώ σύμφωνα με την χριστιανική παράδοση είναι ο τόπος του μαρτυρίου του Αγίου Ανδρέα.

Η Πάτρα κατοικείται για πρώτη φορά την 3η χιλιετία π.χ. και έχει μια πρώτη ακμή την Μυκηναϊκή περίοδο ( 1580-1100 π.χ.). Κατά τις γραπτές πηγές η Πάτρα ιδρύθηκε στην Αρόη στη θέση του σημερινού μεσαιωνικού κάστρου από τον Σπαρτιάτη Πατρέα επειδή δεν ήθελε να υποστεί τις συνέπειες της κατάκτησης της πόλης του από τους Δωριείς. Ηρθε επικεφαλής αποίκων και κατάφερε να διώξει τους 'Ιωνες κατοίκους. Μεγάλωσε και οχύρωσε την πόλη, κατάφερε ακόμη να κάνει την πολιτική συνένωση επτά Προϊστορικών αγροτικών συνοικισμών και της έδωσε το όνομά του.

Το 280 π.χ. πρωτοστΡωμαιϊκή γέφρυραατεί στη δημιουργία της Αχαϊκής Συμπολιτείας, ένωσης τεσσάρων αρχικά και τελικά δέκα αχαϊκών πόλεων που αποδέχονται κοινούς νόμους, δικαστήριο, νόμισμα και ετήσια συνέλευση των πολιτών τους, από την οποία εκλέγεται πολιτική και στρατιωτική ηγεσία! Η Συμπολιτεία αναδεικνύεται σε μεγάλη δύναμη τα επόμενα χρόνια κι είναι αυτή που θα υπερασπισθεί, χωρίς επιτυχία, την ελληνική ανεξαρτησία απέναντι στη Ρώμη, στη μάχη της Κορίνθου το 146 π.χ
Οι ρωμαίοι αυτοκράτορες Τιβέριος, Νέρων και Αδριανός αλλά και άλλοι έδωσαν κατά καιρούς προνόμια στην Πάτρα, η οποία γρήγορα μεταβλήθηκε σε λαμπρή και πασίγνωστη πόλη

Η παρουσία και η δραστηριότητα του Αποστόλου Ανδρέα στην πόλη κατά την εποχή του Νέρωνα της δίνει ένα καινούργιο χαρακτήρα. Τη μεταβάλλει σε πεδίο σύγκρουσης θρησκευτικών θεμάτων μέχρι την τελική επικράτηση του Χριστιανισμού.

Στα 807 η πόλη πολιορκήθηκε από τους Σλάβους, και αργότερα έπεσε στα χέρια των Ενετών, Φράγκων και στο τέλος υποτάχθηκε στους Τούρκους.

Πρόσθετες Πληροφορίες