Σύνδεσμοι από το Υπουργείο Παιδείας

  • Εκτύπωση

Το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει σχετικά με την ανάρτηση σε ιστοσελίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ. συνδέσμων από μουσεία και άλλους φορείς, προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες, κατά τη διάρκεια αναστολής της λειτουργίας των σχολείων, να έρθουν σε επαφή και να αξιοποιήσουν διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Οι σύνδεσμοι αυτοί βρίσκονται μέσα στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Συνημμένα:
Κατέβασε το αχείο (mouseia.pdf)mouseia.pdf[Σύνδεσμοι για την μουσειακή αγωγή από το ΥΠΑΙ]127 Kb