Η σωματική υγεία προϋποθέτει την ψυχική υγεία.

Πρόσθετες Πληροφορίες