Από το εργαστήριο Πληροφορικής

Ζωγραφίζοντας μπορούμε να μάθουμε τα χρώματα και τις ηπείρουςΠρόσθετες Πληροφορίες