Αναθέσεις Μαθημάτων στα ΕΕΕΕΚ Β'θμιας Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

  • Εκτύπωση

Δημοσιεύθηκαν στο Φ.Ε.Κ  B 1761 - 17.05.2018 οι αναθέσεις των μαθημάτων των ΕΕΕΕΚ όπως φαίνεται στο συνημμένο φύλλο

Αναθέσεις Μαθημάτων

και συγκεκριμένα από την σελ. 19296 ως 19300

Συνημμένα:
Κατέβασε το αχείο (Anathesis.pdf)Anathesis.pdf[Αναθέσεις μαθημάτων ΦΕΚ 1761 - 2018]139 Kb