Διδασκαλία Μαθημάτων

  • Εκτύπωση

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ 765/τ β'/19 Ιουνίου 2002 και ο τροποποιητικός νόμος 4186, ΦΕΚ 193/τΑ/17-09-2013 που ορίζει και θέματα λειτουργίας και ωρολογίων προγραμμάτων των Ε.Ε.Ε.ΕΚ

Συνημμένα:
Κατέβασε το αχείο (FEK 765-2002.pdf)ΦΕΚ 765 /2002[ ]69 Kb
Κατέβασε το αχείο (FEK 193-2013.pdf)FEK 193-2013.pdf[ ]775 Kb