Επίσκεψη στο μουσείο

Την Τετάρτη 06 Δεκεμβρίου μία ομάδα μαθητών επισκέφθηκε το μουσείο στα πλαίσια του μαθητικού διαγωνισμού Ραδιοφωνικού Μηνύματος 

Πρόσθετες Πληροφορίες