Προσθήκη προσωνυμίου στο ΕΕΕΕΚ Αχαΐας

  • Εκτύπωση

Η υπουργός Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησμευμάτων κατόπιν αιτήματος του σχολείου μας, πρόσθεσε προσωνύμιο στη Σχολική μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αχαΐας, "Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) Αχαΐας" και μετονομάσθηκε, ως ακολούθως:
Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Αχαΐας «Γέφυρα - γέφυρα Αλληλεγγύης και Επικοινωνίας»

  Στα συνημμένα μπορούμε να βρούμε το Φ.Ε.Κ που δημοσιεύθηκε η απόφαση με τα στοιχεία:

ΦΕΚ Β 1278 - 11.04.2012
Ημερομηνία κυκλοφορίας 04.05.2012 στην σελίδα 20167

Συνημμένα:
Κατέβασε το αχείο (document_eeeek.pdf)document_eeeek.pdf[ΦΕΚ Β' 1278 -11.04.2012 ]128 Kb