Εκδόσεις

Ανάμεσα στις άλλες δραστηριότητες του σχολείου είναι και η παραγωγή εντύπων, καρτών, μουσικών C.D, ιστοσελίδας στο διαδύκτιο κ.α.

Τέτοιες εκδόσεις μέχρι σήμερα αφορούν: εφημερίδα του Εργαστηρίου Κηπουρικής, το πληροφοριακό έντυπο του σχολείου, προγράμματα των διαφόρων εκδηλώσεων, μουσικό C.D. με ηχογράφηση της χορωδίας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αχαΐας, αφίσες σχετικές με εκδηλώσεις ή επετείους.

   

     Επίσης εκδίδονται επιστημονικά πληροφοριακά έντυπα στα πλαίσια της Διεπιστημονικής ομάδας, σχετικά με τον ρόλο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, αξιολογητικά έντυπα (από την Ψυχολόγο) που αφορούν τη συνολική εικόνα του μαθητή, προγραμματισμός τριμήνου εργαστηρίου Αυτόνομης Διαβίωσης κ.α.

Στις προθέσεις του σχολείου μας είναι η έκδοση εφημερίδας και η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού προσαρμοσμένου στις ανάγκες των μαθητών μας.

 

Πηγή:Έκδοση ΕΕΕΕΚ Αχαΐας  σχολ. έτους 2009-2010
Για την αντιγραφή: Τσορμπατζόγλου Γιώργος ΠΕ19(Πληροφορικής)

Πρόσθετες Πληροφορίες